Over KOW

Pedagogisch beleid

De visie op kinderen en hun ontwikkeling en de rol die medewerkers daarin spelen, leidt tot de volgende pedagogische doelen die verwoord staan in ons pedagogisch beleidsplan:

 

Veilige opvang

Kinderen voelen zich veilig en vertrouwd op onze locaties (die voldoen aan eisen van brandweer, GGD en voedsel- en warenautoriteit) door de geborgenheid en structuur die pedagogisch medewerkers bieden. Zij ondersteunen kinderen emotioneel met respect en waardering voor de autonomie van het kind.

 

Ontwikkeling: samen spelen, leren en genieten

Kinderen ontdekken de wereld in eigen tempo en de medewerkers bieden hiertoe mogelijkheden voor uitdaging, verwondering, ontdekken en genieten in aansluiting op de ontwikkeling van kinderen. Met behulp van de stimulerende houding van de pedagogisch medewerker ontwikkelen kinderen persoonlijke en sociale competenties. Pedagogisch medewerkers verzorgen de kinderen in de mate die zij nodig hebben.

 

Samen met ouders

De communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt open en er wordt informatie uitgewisseld aan het begin en eind van de dag tussen de thuis- en de opvangsituatie. De betrokkenheid van ouders stellen wij zeer op prijs. Hun inbreng verhoogt onze kwaliteit.

 

Oog voor elkaar

Elk kind leert bij KOW de volgende waarden en normen: respect voor elkaar, rekening houden met elkaar en elkaar helpen als dat nodig is. Onze pedagogisch medewerkers dragen vanuit hun voorbeeldfunctie deze waarden en normen uit.

KOW is ervan bewust dat iedereen vanuit eigen achtergrond en ervaring een eigen manier van kijken heeft. Daarom wordt er bij KOW naar elkaar geluisterd en staat men open voor ieders ideeën, zowel van ouders/verzorgers en kinderen, als van de medewerkers.

 

Meer weten? Klik op pedagogisch beleidsplan van KOW.

 

Via de pagina Locaties kunt u  het uitgebreide pedagogische werkplan downloaden van de locatie waar uw kind wordt opgevangen.

 

Klik op pedagogisch beleidsplan gastouderopvang over de opvang door gastouders en thuisopvangmedewerkers.