Over KOW

Algemene vw / Regels

De Algemene Voorwaarden van Kinderopvang Walcheren zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolse opvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Verder heeft Kinderopvang Walcheren voor elke opvangvorm een overzicht met informatie en regels.

Meer informatie over de kosten van kinderopvang vindt u hier.Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 (Kinderopvang Walcheren & Branchevereniging Kinderopvang)


Kinderdagverblijf informatie 2017

Informatie en Regels Kinderdagverblijf 2017


Peutergroep informatie 2017

Informatie en Regels Peutergroep 2017


Buitenschoolse opvang informatie 2017

Informatie en Regels BSO 2017


Gastouderopvang informatie 2017

Informatie en regels Gastouderopvang 2017

Algemene Voorwaarden Branchevereniging Kinderopvang


Algemene Voorwaarden Boterhammenbrigade

Algemene Voorwaarden Boterhammenbrigade