Inschrijven

Hoe meld ik mijn kind aan? / How do I register my child?

For English registration forms click here


KOW hanteert geen inschrijfkosten. Aanmelding voor een plaats gaat schriftelijk via het inschrijfformulier of via deze site.


Direct inschrijven >>


De leeftijden waarop kinderen kunnen worden ingeschreven voor kinderopvang:

  • Kinderdagverblijf: vanaf 7 maanden voor de verwachte geboortedatum
  • Peutergroep: vanaf 1,5 jaar
  • Buitenschoolse opvang: vanaf 2,5 jaar

 

Start van de opvang is mogelijk vanaf de leeftijd:

  • Kinderdagverblijf: 6 weken
  • Peutergroep: 2 jaar
  • Buitenschoolse opvang: 4 jaar

 

Gaat uw kind al naar één van onze kinderdagverblijven of peutergroepen? 

Vergeet dan niet tijdig in te schrijven voor de buitenschoolse opvang (BSO). Inschrijven voor de BSO kan zodra uw kind 2,5 jaar is geworden.  Een BSO locatie is altijd verbonden aan een bepaalde school/scholen. Let op: de schoolkeuze voor uw kind moet bekend zijn, anders kan de inschrijving niet in behandeling worden genomen.

 

Inschrijven voor peutergroep

Uw kind is twee dagdelen per week van harte welkom bij de peutergroep. De peutergroep is een goede voorbereiding op de basisschool. .

 

Zelf kiezen voor uurprijs en afname in uren

Kinderdagverblijf: KOW kent voor kinderdagverblijven drie contractsoorten:

1. Het 52-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er het hele kalenderjaar gebruik gemaakt kan worden van kinderopvang.

2. Het 48-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er gedurende een kalenderjaar 48 weken wel en 4 kalenderweken geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang.

3. Het 40-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er gedurende een kalenderjaar opvang wordt afgenomen tijdens de 40 schoolweken. Opvang tijdens de vakantie valt buiten dit contract.

 

De prijs is inclusief voeding (in het geval van zuigelingenvoeding geldt dit tot 1 jaar) en ouders kunnen kiezen of ze luiers van KOW afnemen of deze zelf meenemen. De uurprijs voor een contract inclusief luiers is €0,13 hoger.

 

Buitenschoolse opvang: KOW kent voor de BSO drie contractsoorten (voor voorschoolse- en naschoolse opvang)

1. Het 52-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er het hele kalenderjaar gebruik gemaakt kan worden van kinderopvang; in de 40 schoolweken en op de dagen van de overeenkomst in

vakantieweken en studiedagen van school.

2. Het 48-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er gedurende een jaar 48 weken wel en 4 kalenderweken geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang.

3. Het 40-weken contract. Deze contractvorm houdt in dat er gedurende een kalenderjaar opvang wordt afgenomen tijdens de 40 schoolweken. Opvang tijdens de vakantie valt buiten dit contract.

 

Verder hebben we voor flexibele opvang (op wisselende uren of dagen per week, per maand, per jaar of wisselende aanvulling op vaste dagdelen), diverse mogelijkheden. Daarnaast zijn we in het geval van bijzondere omstandigheden altijd bereid om mee te kijken naar een contract op maat.

De standaard mogelijkheden voor flexibele opvang zijn:

  • Het vakantie-studiedagencontract
  • Flexibele opvang
  • Extra uren (incidenteel) bij een regulier contract.

Zie voor meer informatie over deze flexibele mogelijkheden onze informatie en regels per opvangvorm.

 

Inschrijving voor gastouderopvang

U kunt online inschrijven via het kopje Inschrijven. Na inschrijving wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met een bemiddelingsmedewerker. Daarna gaat de bemiddelingsmedewerker op zoek naar een geschikte gastouder. Nadat u van de bemiddelingsmedewerker de gegevens van een of meerdere gastouders heeft ontvangen maakt u een afspraak met de gastouder(s) voor een kennismaking. Na de kennismaking bepaalt u met welke gastouder u verder wilt. In een koppelingsgesprek worden, in aanwezigheid van de bemiddelingsmedewerker, de afspraken vastgelegd en het contract met de gastouder getekend.

U kunt alvast zelf op zoek naar een geschikte gastouder bij Gastouders stellen zich voor. Zit er een gastouder tussen die u geschikt lijkt dan kunt u zelf contact leggen voor een kennismaking.

 

Boterhammenbrigade SCHOOLJAAR 2016/2017

De Boterhammenbrigade is de tussen-de-middag-opvang (overblijven) die Kinderopvang Walcheren op de meeste basisscholen op Walcheren verzorgt. Inschrijven voor de Boterhammenbrigade? Kijk onder 'Opvangvormen, Boterhammenbrigade' op deze site.

 

Wijzigingsformulier

Wijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de afdeling Klantadvies. Klik hier voor het wijzigingsformulier.

 

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Klantadvies. Het telefoonnummer van de afdeling Klantadvies is 0118-614532 . Voor gastouderopvang belt u 0118-626350.How do I register my child?

These forms are to register your child(ren) for various types childcare.
This is not a definite registration yet. The registration doesn’t take effect until after you’ve signed the contract.
You will not paying for child care until you sign your contract. Registration is free

Child Care (0-4 years) - registration form

Play group / Kindergarten (2-4 years) registration form

School Care (4-12 years) - registration form

Childminder / homecare (0-12 years) - registration form


We are happy to help!

Please contact our Customer Service Department via klantadvies@skow.nl or call 0118-627716 in case you have any questions, need help filling out this form or would like a personalised quotation.