Disclaimer

Wij, Kinderopvang Walcheren, hebben onze website zorgvuldig ontwikkeld en de daarop aanwezige informatie samengesteld. Alle aanwezige informatie en de rechten van de website behoren uitsluitend aan Kinderopvang Walcheren toe, tenzij anders is vermeld.

In de uitstraling van de website en de weergave van alle informatie is veel tijd geïnvesteerd. Wij controleren deze website regelmatig op onjuistheden en passen of vullen informatie waar nodig aan. Wij zijn zeer zorgvuldig bij de invoer van gegevens of informatie door of in opdracht van Kinderopvang Walcheren, maar kunnen desondanks geen aansprakelijkheid dragen. Kinderopvang Walcheren kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie op deze website. Ook niet voor andere websites waar wij naar verwijzen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Kinderopvang Walcheren informatie, diensten of producten, al dan niet samenhangend met deze website, te gebruiken, openbaar te maken of te kopiëren.

Er berusten auteursrechten en databankrechten op deze website, die expliciet zijn voorbehouden aan Kinderopvang Walcheren. Ingeval een partij al dan niet door gebruik van hyperlinks wil verwijzen of op enige wijze de informatie of gegevens wil verbinden met geprogrammeerde instructies, neem dan onmiddellijk contact met ons op via . Wij helpen je graag verder.