Locaties

Meikever (KDV)

Groep 1 (peutergroep) tel.: 06-48 45 69 65

Groep 2  tel.: 06-48 45 69 69

Groep 3  tel.: 06-48 45 69 70

E-mail:

E-mail ouderwerkgroep:

Manager: Cor Overduin

Senior pedagogisch medewerker: Anita Hoekstra

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Meikever

Neem een kijkje op onze Facebookpagina

https://www.facebook.com/KinderdagverblijfMeikever

Kinderdagverblijf Meikever heeft twee groepen met kinderen tot de leeftijd vanaf ongeveer 2 jaar en 8 maanden en één peutergroep. Dit is gebaseerd op de bezetting van alle groepen. De kinderen waarvan wij denken dat ze eraan toe zijn, kunnen eerst op activiteitenbasis gaan oefenen op de peutergroep. Daarna kunnen we de kinderen als er plaats is en in overleg met ouders structureel over laten gaan.

Per dagdeel kunnen er 16 kinderen op de peutergroep gebruik maken van de opvang die Meikever biedt. Op de andere twee groepen is dat 14 kinderen.

De 0 groep van de Petrus Immensschool is ook in dit gebouw gevestigd. Op maandag t/m vrijdag zijn de kinderen aanwezig. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van gezamenlijke ruimtes, bijvoorbeeld de buitenspeelplaats.


Meikever ligt in Middelburg Zuid vlak bij het park, de kinderboerderij en de speeltuin. Meikever is een ruim opgezet kinderdagverblijf waar kinderen zowel binnen als buiten veel mogelijkheden hebben om te spelen en zich te ontwikkelen. Meikever heeft een natuurtuin, waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en ontdekken. Op pagina 9 kunt u hier meer over lezen. Meikever heeft een bovenverdieping waar een kantoorruimte voor de managers zit en een ruimte waar kinderen bij slecht weer vrij kunnen spelen op o.a. kussen, maar ook vinden er activiteiten plaats in kleine groepen.

De Brede school Zuid bevindt zich op loopafstand. Hierin zijn peutergroep Kameleon en BSO Kameleon gehuisvest.


De pedagogisch medewerkers benaderen elk kind positief en als individu en laten het kind zichzelf zijn in de groep. Elk kind is uniek en heeft een eigen inbreng waarnaar geluisterd wordt. Wij zijn er voor de kinderen en staan open voor de initiatieven die kinderen nemen. Wij observeren de kinderen en bieden activiteiten aan die aansluiten op de ontwikkelingslijnen en de belangstellingswereld van de kinderen. Tevens proberen we de kinderen te prikkelen en uit te dagen om ook activiteiten te proberen die het kind zelf nooit zou kiezen of nog nooit gedaan heeft, om zo het kind te laten ervaren/ontdekken, dat hij/zij veel kwaliteiten bezit en waardoor het kind een bredere interesse ontwikkelt. Hierbij wordt in het oog gehouden dat het kind voldoende vrije keuze blijft houden.


We stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling door middel van een gevarieerd activiteiten aanbod. Daarmee proberen we tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen in ontwikkeling: de behoefte aan sociale relaties (veiligheid en ondersteuning), de behoefte aan competentie (dit kan ik) en de behoefte aan autonomie (onafhankelijkheid).


Wij werken met Uk&Puk. Dit is een totaalprogramma waarin met allerlei activiteiten de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind gestimuleerd worden. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en zintuiglijke vaardigheden. De activiteiten worden aangeboden aan de hand van thema’s, zoals ‘Dit ben ik!’ en ‘Wat heb jij aan vandaag?’. Hierbij betrekken wij een knuffel/pop, genaamd Puk. Om deze thema’s uit te kunnen voeren hebben wij Puk en een pakket met materialen waarmee de thema’s uitgewerkt kunnen worden, zoals voorleesboeken en een activiteitenmap.


Uw kind is van harte welkom om te komen spelen, leren en genieten op kinderdagverblijf Meikever! 



Contactgegevens

Meiveldpad 2
4336XW
Middelburg