KOW en het coronavirus

Sinds 11 mei 2020 zijn de peutergroepen, kinderdagverblijven en gastouders weer open. De BSO’s sluiten aan op het schoolrooster en zijn daarom gedeeltelijk open.

Inmiddels is bekend dat de BSO’s vanaf 8 juni 2020 weer volledig open gaan. Vanaf dat moment stoppen ook de noodopvang en de financiële compensatie van de Rijksoverheid. We gaan dan dus terug naar de normale situatie, uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

We begrijpen dat je veel vragen hebt. Op deze pagina vind je meer informatie.

Kinderopvang Walcheren

Wijziging doorgeven / Inschrijven door bestaande klanten

Bestaande klanten van Kinderopvang Walcheren hebben toegang tot het ouderportaal Mijn KOW. Via dit portaal kun je wijzigingen doorgeven en inschrijven voor opvang.

 

Je kunt via Mijn KOW:

  • persoonlijke gegevens wijzigen
  • de bestaande opvang uitbreiden met nieuwe dagen/dagdelen
  • de opvang deels of volledig beëindigen
  • je kind inschrijven voor buitenschoolse opvang of gastouderopvang als hij of zij al naar de peutergroep of het kinderdagverblijf gaat
  • opvang aanvragen voor een ander kind uit je gezin

Alle andere wijzigingen kun je doorgeven via klantadvies@skow.nl. Vermeld hierbij de naam en de geboortedatum van je kind en je debiteurennummer. Geef ook duidelijk de gewenste locatie, dagdelen, contractvorm en startdatum aan als dit van toepassing is.