Kinderopvang Walcheren

Vakantie 48-wekencontract

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, boterhammenbrigade

Heb je een 48-wekencontract? Vergeet dan niet om in in het eerste kwartaal van het kalenderjaar via Mijn KOW door te geven welke vakantieweken je kind(eren) wel én niet komt dit jaar.

 

Klanten met een 48-wekencontract hebben recht op 8 weken opvang tijdens schoolvakanties. Het is van belang dat je vóór 1 april doorgeeft welke vakantieweken je kind(eren) wel en niet komt. Dan kunnen we op de juiste data een plek voor je kind(eren) reserveren. Indien de opvang start na 1 april dien je de vakantieweken door te geven vóór de ingangsdatum van de overeenkomst.

Hoe werkt het?

Je kunt de opvang tijdens de schoolvakanties eenvoudig digitaal doorgeven via Mijn KOW. Lees meer hierover in de informatiesheet vakantie 48-wekencontract.

Goed om te weten:

  • Ook als je je vakantie al doorgegeven hebt aan de pedagogisch medewerkers van de locatie, is het van belang om je vakantie zelf nog juist te registreren in het ouderportaal Mijn KOW. De pedagogisch medewerkers hebben niet de technische mogelijkheden om dit te doen.
  • Als je niets doorgeeft via Mijn KOW vóór 1 april worden de vakantieweken vastgesteld op de drie weken bouwvakantie (week 30, 31 en 32) van de regio zuid en de eerste week van de kerstvakantie (week 52). Er is deze weken dan geen plek voor je kind(eren) gereserveerd.
  • Na het eerste kwartaal is wijzigen van de vakantieweken alleen mogelijk in overleg met de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl). Hiervoor worden € 75,00 administratiekosten in rekening gebracht. Ouders kunnen er ook voor kiezen om met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari hun contract om te laten zetten naar een 52-wekencontract.