Kinderopvang Walcheren

Vakantie 48-wekencontract

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, boterhammenbrigade

Heb je een 48-wekencontract? Vergeet dan niet om in in het eerste kwartaal van het kalenderjaar via Mijn KOW door te geven welke vakantieweken je kind(eren) wel én niet komt dit jaar.

 

Let op: 48-wekencontract stopt

Vanaf 2020 bieden we deze contractvorm niet meer aan nieuwe klanten aan. Om dit contract rendabel en werkbaar te houden, waren bepaalde voorwaarden en een hoge prijs noodzakelijk. Dit sluit niet aan bij de wensen van het overgrote deel van onze klanten. Klanten die dit contract vóór 2020 hebben afgesloten, mogen deze nog maximaal 4 jaar behouden. Als zij in de toekomst een nieuw contract willen afsluiten (bijvoorbeeld voor een broertje of zusje, een andere opvangvorm of een andere locatie), dan kunnen zij geen 48-wekencontract meer kiezen.

Vakantie tijdig doorgeven

Heb je nog een 48-wekencontract? Dan heb je recht op 8 weken opvang tijdens schoolvakanties. Het is van belang dat je vóór 1 april doorgeeft welke vakantieweken je kind(eren) wel en niet komt. Dan kunnen we op de juiste data een plek voor je kind(eren) reserveren. Je kunt de opvang tijdens de schoolvakanties eenvoudig digitaal doorgeven via Mijn KOW.

 

Lees meer hierover in de informatiesheet vakantie 48-wekencontract 2020.

Goed om te weten:

  • Ook als je je vakantie al doorgegeven hebt aan de pedagogisch medewerkers van de locatie, is het van belang om je vakantie zelf nog juist te registreren in het ouderportaal Mijn KOW. De pedagogisch medewerkers hebben niet de technische mogelijkheden om dit te doen.
  • Als je niets doorgeeft via Mijn KOW vóór 1 april worden de vakantieweken vastgesteld op de drie weken bouwvakantie van de regio zuid (in 2020: week 31, 32 en 33) en de eerste week van de kerstvakantie (in 2020: week 52). Er is deze weken dan geen plek voor je kind(eren) gereserveerd.
  • Na het eerste kwartaal is wijzigen van de vakantieweken alleen mogelijk in overleg met de afdeling Klantadvies (klantadvies@skow.nl). Hiervoor worden € 75,00 administratiekosten in rekening gebracht. Ouders kunnen er ook voor kiezen om met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari hun contract om te laten zetten naar een standaardcontract.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!