Kinderopvang Walcheren

Extra opvang / Ruilen / Opvang tijdens vakantie en studiedagen aanvragen

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Wil je een ruildag inzetten of tegen betaling extra opvang afnemen? Dat kan via het onderstaande formulier. 

 

De vraag naar kinderopvang neemt toe, waardoor steeds meer locaties vol zitten. Hierdoor is het lastiger voor klanten om een ruildag in te halen of om tegen betaling extra te komen. Sommige locaties zijn zelfs zo populair dat er alleen geruild kan worden als er toevallig een ander kindje niet komt. Wees je dus bewust van het volgende: op een vaste contractdag die niet is afgemeld, is er altijd plek voor je kind. Als je hier geen gebruik van maakt, kunnen wij niet garanderen dat je die dag op een ander moment kunt inhalen.

Hoe werkt het?

Bekijk de informatiesheets 2019:

Vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over ruilen, extra opvang en flexibele opvang. Vind je hier niet het antwoord op je vraag? Mail dan naar de extra-opvangcoördinatoren via extraopvang@skow.nl. De extra-opvangcoördinatoren zijn elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 0118 – 61 79 49.

Let op:

  • Je kunt bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang maximaal 8 keer per jaar ruilen, ongeacht het aantal dagen dat je opvang afneemt. Voor de peutergroep is dit maximaal 4 keer per jaar. Indien de opvang later in het jaar start of eerder stopt, wordt het aantal ruilbeurten naar rato berekend.
  • We behandelen de aanvragen tegen betaling circa 12 dagen van tevoren. Ruildagen behandelen we circa 7 dagen van tevoren. Als er plek is, zie je de opvang in de opvangkalender in Mijn KOW. Als er geen plek is, krijg je een bericht.
  • Het ruiltegoed van 2018 is geldig tot en met 31 december 2018.