Kinderopvang Walcheren

Afmelden

Kinderopvang, kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, gastouderopvang

Kan je kind een dag niet komen? Meld je kind dan tijdig af. Als het kan, minimaal twee weken van tevoren. Als iedereen dit doet, komen er meer mogelijkheden om dagen in te halen of extra te komen.

Je kunt je kind zelf afmelden via Mijn KOW of de app. Lukt dit niet, dan kan de pedagogisch medewerker op de groep het doen. Afmelden kan maximaal 30 dagen van tevoren.

Hoe werkt het?

  • Via www.mijnkow.nl: log in bij Mijn KOW. Klik op je het tabblad ‘opvang’. Klik op de opvangkalender op de dag waarop je je kind wilt afmelden. Klik op ‘Direct afmelden (zonder reden)’ of ‘Afwezigheid melden (met reden)’.
  • Via de Flexkids Ouderapp: open de app. Klik in het menu op de foto van je kind. Er verschijnt nu een kalender. Klik op de dag waarop je je kind wilt afmelden en meld je kind af.

Goed om te weten:

  • Je kunt bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang maximaal 8 keer per jaar ruilen, ongeacht het aantal dagen dat je opvang afneemt. Voor de peutergroep is dit maximaal 4 keer per jaar. Indien de opvang later in het jaar start of eerder stopt, wordt het aantal ruilbeurten naar rato berekend.
  • Wees je bewust van het volgende: op de vaste contractdag is er altijd een plek voor je kind. Als je je kind een keer afmeldt, kunnen wij niet garanderen dat je die dag op een ander moment kunt inhalen. De vraag naar onze kinderopvang is groot, waardoor steeds meer locaties vol zitten. Hierdoor is het lastiger voor klanten om een ruildag in te halen of om tegen betaling extra te komen. Sommige locaties zijn zelfs zo populair dat er alleen geruild kan worden als er toevallig een ander kindje niet komt.

Heb je een vraag?
Wij helpen graag!

Ga naar contact
Nu ook via Whatsapp!