KOW en het coronavirus

De overheid heeft besloten dat kinderopvangcentra van 16 maart tot en met 28 april 2020 dichtgaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Alle locaties van Kinderopvang Walcheren zijn dus gesloten. We begrijpen dat je veel vragen hebt. Op deze pagina vind je meer informatie.

 

KOW Journaal

Wij vinden het enorm belangrijk om in verbinding te blijven met de kinderen die nu plotseling niet meer bij ons komen leren, spelen en genieten. Daarom brengen wij het KOW Journaal! Iedere werkdag plaatsen we een nieuwe aflevering op ons YouTube-kanaal.

Kinderopvang Walcheren

Met kinderopvang nieuwe leerkrachten aantrekken

24 oktober 2019

In deze tijd dat leerkrachten schaars zijn, zoekt Mondia Scholengroep naar creatieve mogelijkheden om nieuw personeel aan te trekken. In overleg met Kinderopvang Walcheren werd een nieuw idee ‘geboren’: medewerkers van Mondia Scholengroep krijgen gegarandeerde opvang bij een kinderdagverblijf in de buurt én een deel van de opvangkosten vergoed.

 

Mondia Scholengroep bestaat uit de scholen Nehalennia S.S.G. in Middelburg en Scheldemond College in Vlissingen. “We vinden goed werkgeverschap belangrijk”, vertelt Guus Hagt, rector van beide scholen. “Daar hoort ook bij dat we goede faciliteiten bieden voor jonge ouders, zodat ze een goede balans houden tussen privé en werk. Onze medezeggenschapsraad kwam met het idee van de kinderopvang. Vandaar dat wij de mogelijkheden hebben onderzocht om opvang voor de kinderen (0 tot 4 jaar) van onze medewerkers te regelen.” Mondia Scholengroep wil hierdoor een aantrekkelijke werkgever te blijven. Ook hoopt Mondia dat nieuwe docenten voor hen kiezen nu onderwijzend personeel steeds schaarser wordt.

Mooi voorbeeld van Walcherse samenwerking

In Kinderopvang Walcheren (KOW) vond Mondia Scholengroep een samenwerkingspartner. KOW biedt de medewerkers van Mondia opvang aan bij twee kinderdagverblijven in de nabije omgeving van de scholen: Bommes in Middelburg en Zandkasteel in Vlissingen. De medewerkers van Mondia krijgen de garantie dat hun kind bij deze kinderdagverblijven opgevangen kan worden. Daarnaast ontvangen ze van hun werkgever een tegemoetkoming in de opvangkosten. Verder komt bij elke school een KOW-fiets te staan, zodat een ouder tussentijds naar het kinderdagverblijf kan gaan. Bijvoorbeeld om een baby borstvoeding te geven. Annemiek Koppejan, directeur-bestuurder van KOW: “Wij weten uit ervaring hoe belangrijk het voor ouders is dat de opvang van hun kind goed geregeld is. Daarom denken wij dat deze regeling een mooie aanvulling is op de arbeidsvoorwaarden van een organisatie. Kortom; een mooi voorbeeld van hoe twee Walcherse organisaties elkaar kunnen versterken.”