Ouderwerkgroep op locaties

Vrijwel iedere locatie heeft een ouderwerkgroep (OWG) die ongeveer vier keer per jaar samen komt en bestaat uit ouders die met ons meedenken en ons adviseren. Het zijn altijd leuke en gezellige bijeenkomsten, die doorgaans een uurtje tijd in beslag nemen. Er staan vaak verschillende punten op de agenda, zoals: het pedagogisch beleid, de inrichting van een locatie of het organiseren van ouderavonden of een feest voor de kinderen, zoals een Sinterklaasviering of voorleesontbijt.

Hieronder kun je aangeven of je in contact wilt komen met de ouderwerkgroep van jouw locatie. Geef je reactie voor zaterdag 15 oktober 2022.

Ouderwerkgroep

Cliëntenraad

Naast de ouderwerkgroepen heeft KOW een centrale cliëntenraad, die KOW over organisatiebrede zaken adviseert. Deze bestaat ook uit ouders. De cliëntenraad vertegenwoordigt – namens de ouderwerkgroepen – de belangen van klanten van KOW. Circa 4 keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de directeur-bestuurder van KOW. Tijdens deze overleggen komen allerlei zaken aan de orde. Denk aan de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, het strategisch en pedagogisch beleid en het dienstenpakket van KOW. Op deze manier hebben klanten direct invloed op het beleid van KOW.

Hieronder kun je aangeven of je in contact wilt komen met de cliëntenraad van KOW. Geef je reactie voor zaterdag 15 oktober 2022.

De volgende ouders zijn momenteel lid van de cliëntenraad:

  • Leonoor van Gilst (voorzitter)
  • Richard van Rhijn
  • Jessica Lindenberg
  • Michel Wiersma
  • Daniëlle van Oosten
  • Eline Poortvliet

Cliëntenraad