1. Deelname

 • Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer het aanmeldformulier op de website volledig is ingevuld en verstuurd.
 • Je kunt deelnemen aan de winactie als je tussen 6 en 13 jaar oud bent én als je naar een BSO van Kinderopvang Walcheren (KOW) gaat.
 • Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt één idee/uitvinding meegenomen in de beoordeling.
 • Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Door mee te doen aan de winactie geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de winactie.
 • Als persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.
 • Deelnemen aan de winactie is mogelijk tot en met zondag 23 april 2023.

2. Prijzen en trekking

 • De winnaars worden gekozen uit alle ontvangen inzendingen.
 • De prijs is een gereserveerde plaats voor de stadsexcursie met Boswachter Tim op woensdag 3 mei 2023 tijdens het wetenschapsfestival Expeditie NEXT voor 2 kinderen én een zonnecelauto van 4M Kidslabs. Deze prijs wordt 5 keer uitgereikt.
 • Prijswinnaars worden op woensdag 3 mei verwacht op een nader te bepalen locatie in de binnenstad van Middelburg. Het tijdstip waarop de stadssafari begint volgt later.
 • Iedere prijswinnaar mag naast een vriend(in) ook een volwassen begeleider meenemen naar de stadssafari. Er is ook een medewerker van KOW aanwezig.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar.
 • De prijswinnaars worden gekozen door een door Kinderopvang Walcheren aangewezen jury. De prijswinnaars worden ook gepubliceerd op de website.
 • Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijswinnaars worden binnen 5 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Wanneer de prijswinnaar binnen 5 dagen na kennisgeving geen contact opneemt of de prijs niet claimt, behoudt Kinderopvang Walcheren zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te kiezen.

3. Privacy

 • Door deel te nemen aan de winactie geef je KOW toestemming om foto’s en / of video’s van de inzending te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel ander toegestuurd beeldmateriaal dat samenhangt met de deelname aan deze winactie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.
 • Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat KOW de inzending van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam, woonplaats en leeftijd van jouw kind.
 • Van de stadssafari met Boswachter Tim worden beelden gedeeld via de communicatiemiddelen van KOW.
 • Heb jij bezwaar tegen artikel 3.1 en/of 3.2 dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie aan KOW kenbaar gemaakt worden. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@skow.nl.
 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de winactie worden niet verstrekt aan derden.

4. Aansprakelijkheid

 • De actie wordt georganiseerd door KOW in samenwerking met Expeditie NEXT.
 • De bovengenoemde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook die voorvloeien uit deelname aan deze winactie.
 • Aan druk- of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van KOW.